COMPLIANCE

Impromat Engineering GmbH přesvědčí kvalitou.

Naše hlavní principy nejen splňují cíle našich zákazníků, ale také vyjadřují celou naši firemní politiku.

Základní hodnoty, jako je důvěra, spolehlivost a etické zásady, které formují naši spolupráci, jsou pro nás velmi důležité a odpovídají naší firemní filozofii.

Dodržování zákonů, směrnic a kodexů zahrnuje nejen práva a povinnosti, ale je podle našeho názoru nezbytný pro vzájemně úspěšnou spolupráci.

Naše společnost je součástí svého okolí, které potřebuje více myslet na sociální a udržitelné kroky, které daleko přesahují jeho vlastní hranice.

Velmi vážně bereme také naše právní, sociální, ekonomické a ekologické závazky vůči našim obchodním partnerům a zaměstnancům a přispíváme k jejich integraci do našeho kolektivu a řízení společností a jejich pozitivní implementaci.

Pokud máte zájem, rádi vám zašleme náš podrobný CSR program. Pokud máte další dotazy, neváhejte kontaktovat náš Compliance Management na adrese info@impromat-engineering.com.